Jugendstil i Ålesund:
Heggengården, Kirkegaten 15

Detalj av gavl.


© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no