Jugendstil i Ålesund:
Heggengården, Kirkegaten 15

Detalj av fasadeparti med balkong.


© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no