Jugendstil i Ålesund:
Bersetgården, Kirkegaten 5

Detalj av hovedmotiv.


© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no