Jugendstil i Ålesund:
Kirkegaten 9

Detalj av ornamentikk.


© 2008 arc!/arkitekturhistorie.no