Jugendstil i Ålesund:
Hoffmannsgården, Kongens gate 11

Detalj av første etasje.


© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no