Jugendstil i Ålesund:
Kongens gate 17

Detalj av vinduer og gesims.


© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no