Jugendstil i Ålesund:
Schieldrops Hotel, Kongens gate 28

Detalj av ornamentikk og gesims.


© 2013 arc!/arkitekturhistorie.no