Jugendstil i Ålesund:
Avholdshjemmet, Korsegaten 6

Detalj av flanke.


© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no