Jugendstil i Ålesund:
Avholdshjemmet, Korsegaten 6

Ornamentale detaljer.


© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no