Jugendstil i Ålesund:
Blix-villaen, Lihauggaten 1

Detalj av gavlmotiv.


© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no