Jugendstil i Ålesund:
Lorkenesgaten 1

Detalj av midtpartiet.


© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no