Jugendstil i Ålesund:
Arbeiderforeningen, Lorkenesgaten 2

Detalj av vindu og balkong.


© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no