Jugendstil i Ålesund:
Arbeiderforeningen, Lorkenesgaten 2

Detalj av flankeparti.


© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no