Jugendstil i Ålesund:
Arbeiderforeningen, Lorkenesgaten 2

Detalj av inngang ved Karl Eriksens plass.


© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no