Jugendstil i Ålesund:
Nedre Strandgate 1

Detalj av karnapp.


© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no