Jugendstil i Ålesund:
Nedre Strandgate 1

Annonse for Ole Rundbergs Bog- og Akcidens-Trykkeri.


© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no