Jugendstil i Ålesund:
Aallgården, Nedre Strandgate 11

Detalj av hjørnet.


© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no