Jugendstil i Ålesund:
Solbjørggården, Nedre Strandgate 24

Detalj av vindu.


© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no