Jugendstil i Ålesund:
Nygaten 3

Detalj av balkong.


© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no