Jugendstil i Ålesund:
Nygaten 3

Detalj av G-nøkkel.


© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no