Jugendstil i Ålesund:
Westvigvillaen, Øwregaten 15

Perspektiv med villaen og Latinskolen.


© 2007 arc!/arkitekturhistorie.no