Jugendstil i Ålesund:
Røysegaten 13

Detalj av vinduer og balkong.


© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no