Jugendstil i Ålesund:
Løvoldgården, Skaregaten 1

Detalj av fasademotiv.


© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no