Jugendstil i Ålesund:
Mjelvagården, Storgaten 23

Detalj av frontgavl.


© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no