Jugendstil i Larvik:
Prebensengården, Kongegaten 16

Denne lave forretningsgården ble oppført etter bybrannen i 1902 som bolig- og forretningslokaler for grosserer, kolonialhandler og kakkelovnsforhandler Peter Johan Prebensen (1903-04), ved arkitekt Thorvald Astrup. Prebensen tilhørte en Larviksfamilie med lange tradisjoner innen handel.

Astrup tegnet bygget samtidig med nr. 18, og de to fremstår som temmelig like. Gården er bygget over én etasje på en kjeller i bratt terreng. Den er utført i pusset tegl, stedvis med forblending i råkopp og vindusomramminger i samme materiale. Gården har et markant avrundet hjørne. Stiluttrykket er jugend med et klart romansk preg. Øverste del av bygningen fremstår som en separat del, forhøyet til to og en halv etasje med et jugendpreget Palladio-motiv og smijernsbalkong. Et gavloppbygg kroner også det nedre tverrstilte bygningsledd.

Anvendt litteratur/kilder:
Riksantikvarens art nouveau-arkiv
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Thorvald Astrup

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Forhøyet fløy

Detalj av motiv med balkongGeir Tandberg Steigan

 

© 2006 arc!