Jugendstil i Oslo:
Finansdepartementet, Akersgaten 42

Risalitt og bekroning.

[tilbake]


© 2001 arc!