Jugendstil i Oslo:
Finansdepartementet, Akersgaten 42

Detalj av bekroning med "Ja vi elsker".

[tilbake]


© 2001 arc!