Jugendstil i Oslo:
Finansdepartementet, Akersgaten 42

Fra den midtre trappegang.

[tilbake]


© 2001 arc!