Jugendstil i Oslo:
Finansdepartementet, Akersgaten 42

Detalj av veggutsmykning.

[tilbake]


© 2001 arc!