Jugendstil i Oslo:
Akersgaten 7-9

Detalj av balkong.


© 2007 arc!