Jugendstil i Oslo:
Norderhovgaten 11

Detalj av buegavl.

[tilbake]


© 2004 arc!