Jugendstil i Oslo:
Oscars gate 63-65

Detalj av hjørne.

[tilbake]


© 2001 arc!