Jugendstil i Oslo:
Sorgenfrigaten 23

Detalj av dekorert felt.

[tilbake]


© 2001 arc!