Jugendstil i Oslo:
Svoldergaten 2

Denne frittliggende leiegården ble oppført for murmester Emil Christophersen etter byggemelding i 1901 og ferdig 1902 ved arkitekt Ludwig Zapffe. Christophersen bygget ut store områder på Skillebekk og Grønland, og ble etter hvert teglverkseier og godseier på Melløs (Mjelløs) ved Moss.

Gården er oppført i pusset tegl over to etasjer samt en høy mansardetasje. Fasadene er grunnleggende asymmetrisk komponert, med risalitter, karnapper, gavler og arkoppbygg som understreker de ulike aksene i komposisjonen. Hovedfasaden mot havet har en markant forhøyet risalitt over tre etasjer med lavt, avtrappet gavloppbygg som hovedmotiv. Stiluttrykket er i flatehåntering og komposisjon jugend, med detaljering i jugendpreget gotikk. Gården er utført som en egen karré i miniatyr, omsluttende et lite gårdsrom.

De store, herskapelige leilighetene ble i 1940-årene delt i to.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Jugendstil i Oslo

Ludwig Zapffe

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Huset og jernbanelinjene

Detalj av sydøstlig hjørne

Detalj av sydøstlig hjørne

Detalj av hovedinngang

Detalj av fasadeparti

Detalj av invertert hjørne

Detalj av smijern i balkonggelenderGeir Tandberg Steigan

 

© 2009 arc!/arkitekturhistorie.no