Jugendstil i Oslo:
Kolkin-gården, Vallegaten 6

Perspektiv fra Vallegaten.

[tilbake]


© 2003 arc!