Jugendstil i Oslo:
Kolkin-gården, Vallegaten 6

Detalj av dekorert pilaster.

[tilbake]


© 2003 arc!