Jugendstil i Skien:
Solum Sparebank, Torggaten 5

Detalj av balkong.

[tilbake]


© 2005 arc!