Jugendstil i Stavanger:
Jelsagaten 49

Plan 1. etasje.

[tilbake]


© 2002 arc!