Jugendstil i Tromsø:
Tromsø Verdensteater, Storgaten 93b

Tromsø Verdensteater ble oppført i 1915-16 for Tromsø kommune som "Tromsø kommunale kinematografer", på en tomt anskaffet i 1914. Arkitekt var byens stadskonduktør Peter Arnet Amundsen, og hans bror Theodor Amundsen var ansvarshavende under byggingen. Kinoen ble innviet 4. juni 1916 med filmen "Skjæbnens søn", og var byens første kommunale kino. Kjøbmand Karl Julius Hall var Verdensteatrets første bestyrer. Han var også en dominerende skikkelse i byens avholdsforening, og ikke minst i byens musikkliv. Han grunnla dessuten underholdningskomplekset Alfheim.

Tromsø Kinematografteater var imidlertid byens første kino, åpnet 1909 av den foretaksomme Thoralf Willumsen.

Bygningen er todelt, én del med hovedfasade mot Storgaten, mens selve kinosalen befinner seg i en bygning bakenfor. Fasadene er utført i pusset tegl, med en symmetrisk komponert gatefasade, der en forhøyet midtrisalitt med tårnoppbygg og barokkhjelm danner komposisjonens tyngdepunkt. Stiluttrykket er en blanding av jugendstil - særlig tydelig i vinduenes inndeling - og en streng ny-Louis-Seize. Fasaden domineres av pussede kvadre, og huset har mansardtak. Veggmaleriene i selve kinosalen ble utført av Sverre Mack i 1921, med motiver hentet fra norske folkeeventyr og viser.

Verdensteatret ble fredet i 1994, og er siden blitt tilholdssted for Tromsø International Film Festival. Verdensteatret er fortsatt i drift som kino.

Anvendt litteratur/kilder:
Nils Andreas Ytreberg - Tromsø bys historie (1946-71)
Arkitekturguide for Nord-Norge - http://www.ub.uit.no/baser/arkinord/
Tromsø International Film Festival - http://www.tiff.no/?go=page&id=48 http://no.wikipedia.org/wiki/VerdensteatretPeter Arnet Amundsen

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 

Gatefasadens midtparti

Detalj av midtpartiet

Årstall og kommunevårpenGeir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!