Jugendstil i Tromsø:
Tromsø Verdensteater, Storgaten 93b

Detalj av midtpartiet.


© 2007 arc!